Vacature: algemeen directeur (statutair)

Op zoek naar een job met een fundament van verantwoordelijkheid en voldoening? Als algemeen directeur lokaal bestuur in Lint neem je de algemene leiding van de gemeentediensten én het OCMW op je. Je staat aan het hoofd van het personeel en je coördineert de activiteiten van de diensten. Zo ondersteun je het bestuur bij het realiseren van een degelijke dienstverlening voor alle Lintenaren. Je bent ook de leidende ambtenaar bij een toekomstige fusie. De algemeen directeur is dus echt een stuwende kracht binnen de organisatie!

Jouw takenpakket 

 • Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op financieel, organisatorisch, structureel en reglementair vlak 
 • Verbinding verzorgen tussen politieke beleidsorganen en de gemeentelijke/OCMW-organisatie
 • Instaan voor een warm en eigentijds personeelsbeheer in het lokaal bestuur
 • Tekenen en onderhouden van efficiënte werkingsprocessen 
 • Vlot communiceren met verschillende doelgroepen en samenwerken met interne/externe partners
 • De maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties binnen het domein opvolgen.

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma 
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante en leidinggevende ervaring (managementniveau)
 • Je voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden zoals beschreven in de rechtspositieregeling van het lokaal bestuur Lint 
 • Je slaagt voor de selectieprocedure
 • Je hebt een blanco strafblad (bij indiensttreding zal dit opgevraagd worden)

Ons aanbod

 • Een functie met veel verantwoordelijkheid en vele uitdagingen 
 • Een team van gemotiveerde medewerkers 
 • Een dynamische werkomgeving met ruimte voor autonomie en initiatief
 • Een aantal voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gunstige regeling voor aankoop fiets, terugbetaling openbaar vervoer, gunstige verlofregeling
 • Een interessante verloning; bruto maandloon van minimum 5.814,87€ en maximum 8.588,41€.

Hoe aanvragen

Op basis van de functiebeschrijving moeten de kandidaten naast de geldende algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden, zoals bepaald in de rechtspositieregeling voldoen aan de volgende vereisten: 

 • De Belgische nationaliteit hebben 
 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is, conform het ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma's of getuigschriften per niveau ter uitvoering van art.11, §2, tweede lid van het Besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering betreffende de rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel, met name een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. 
 • Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 5 jaar relevante en leidinggevende ervaring op managementniveau. 

1. CV-screening

Houder zijn van een diploma van het universitair onderwijs (master/licentiaat) of van het niveau van hoger onderwijs lange type (gelijkgesteld met het universitair onderwijs) én op de afsluitdatum van de kandidatuurstelling 5 jaar relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie op managementniveau. 

2. Preselectie

Onder de vorm van een vragenlijst dienen de kandidaten enerzijds hun bagage te verduidelijken die zij verworven hebben mbt de diverse relevante domeinen voor de vacature, anderzijds hun motivatie te verduidelijken. De preselectie vragenlijst is opgenomen in het kandidaatstellingsformulier. Indien er meer dan 30 kandidaten zijn, is deze vragenlijst eliminerend. Om te slagen dienen de kandidaten minstens 12/20 te behalen. De eerste 15 kandidaten met een score hoger dan 12/20 worden meegenomen. Kandidaten met een ex aequo op plaats 15 worden allemaal meegenomen. 

3. Verkennend gesprek

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Hierin komen volgende aspecten aan bod: 

 • Motivatie 
 • Inpasbaarheid binnen de overheid 
 • Inzicht in de functie 
 • Relevantie van de ervaring 
 • Communicatieve vaardigheden 

Dit gedeelte resulteert in een beschrijvend rapport met een eindbeoordeling op 30 punten. Om te slagen voor dit gedeelte moet de kandidaat minstens 50% van de punten behalen. 

4. Mondeling gedeelte met thuisopdracht

Dit gedeelte bestaat een presentatie van een managementcase die de kandidaat op voorhand thuis heeft voorbereid en een gesprek met de jury. 

Volgende competenties worden onder voorbehoud door de jury beoordeeld:

 • Vaktechnische expertise, kennis en management inzichten 
 • Relevantie van de ervaring 
 • Motivatie 
 • Samenwerken 
 • Overtuigingskracht 
 • Visieontwikkeling 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Besluitvaardigheid 

Het schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) resulteert in een motivering per kandidaat met een eindbeoordeling op 30 punten. De kandidaten dienen minstens 50% van de punten te behalen. Het mondeling gedeelte resulteert in een motivering per kandidaat met een eindbeoordeling op 40 punten. De kandidaten dienen minstens 50% van de punten te behalen. De eerste 3 kandidaten met in totaal een score hoger dan 60 op 100 voor het verkennend gesprek, mondelinge en schriftelijke proef samen worden meegenomen naar het assessment.

5. Assessment center

Tijdens het assessment center worden een aantal gedragscompetenties getoetst die gebaseerd zijn op de functieomschrijving. 

Volgende competenties worden onder voorbehoud tijdens het assessment beoordeeld:

 • Leiding geven: sturen en ontwikkelen 
 • Samenwerken 
 • Organisatiebetrokkenheid 
 • Netwerken 
 • Visieontwikkeling 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Plannen en organiseren 
 • Klantgerichtheid 

Dit gedeelte resulteert in een beschrijvend rapport met een advies “geschikt”, “niet geschikt”. 

6. Eindrangschikking

De eindrangschikking van geslaagde kandidaten wordt opgemaakt op basis van de resultaten van het verkennend gesprek, het schriftelijke en mondeling gedeelte en het assessment center. 

Kandidaten die worden opgenomen in de eindrangschikking van geslaagde kandidaten dienen minstens 50% van de punten te behalen op elk gedeelte afzonderlijk en 60% op het geheel van het examen. De 3 eerst gerangschikte kandidaten zijn de kandidaten met de hoogste scores en een 'geschikt' voor het assessment center. 

7. Art.589-§3

Rekening houdend met het art. 589 par.3 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de voormalige secretarissen uit gemeenten en OCMW die niet benoemd werden als algemeen directeur in een overgangsfase tot 31 december 2023, vrijgesteld zijn van deelname aan de selectieproeven en geacht worden hieraan te voldoen. 

Om een objectieve vergelijking mogelijk te maken tussen de kandidaten uit de officiële wervingsprocedure en de secretarissen die als kandidaat instromen via artikel 589 van het decreet lokaal bestuur, wordt een bijkomende proef voorzien. 

Deze proef bestaat uit een jurygesprek met dezelfde select commissie waarbij de vooropgestelde competenties getoetst worden zodat de jury een vergelijking op basis van titels en verdiensten kan opmaken tussen de geslaagde kandidaten uit de selectieprocedure en de op basis van artikel 589 §3 vrijgestelde kandidaten algemeen directeur. 

8. Vergelijking van titels en verdiensten

Indien er kandidaten zijn die zich beroepen op de waarborgregeling beschreven in artikel 589 §3 worden de geslaagde kandidaten op bovenstaande selectieprocedure en de kandidaten die zich beroepen op de waarborgregeling onderworpen aan enkele richtinggevende/vergelijkende proeven. Deze vergelijkende proeven zijn niet eliminerend en resulteren in een kwalitatieve beoordeling. Het is enkel adviserend bedoeld voor de aanstellende overheid in het kader van de vergelijking van titels en verdiensten. 

We stellen voor de 3 eerst gerangschikte kandidaten uit de reguliere procedure, op voorwaarde dat zij de beoordeling 'geschikt' krijgen op het AC in de reguliere procedure, en de kandidaat / kandidaten die instroomt via de waarborgregeling te onderwerpen aan een managementcursus en een interview met de jury die dienst doet als vergelijkende proef tussen beide kandidaten. 

9. Presentatie van managementcase met jurygesprek voor de vergelijking van titels en verdiensten

Dit gedeelte bestaat uit een presentatie van een managementcase die de kandidaat op de dag zelf voorbereid en een gesprek met de jury.

Volgende competenties worden onder voorbehoud door de jury vergeleken:

 • Vaktechnische expertise, kennis en management inzichten 
 • Motivatie 
 • Leiding geven: sturen en ontwikkelen 
 • Samenwerken 
 • Overtuigingskracht 
 • Visieontwikkeling 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Besluitvaardigheid 
 • Plannen en organiseren 
 • Klantgerichtheid 

Afhandeling

Solliciteren kan via lint@searchselection.com met motivatie, cv en een kopie van het gevraagde diploma. Je kan tot en met 2 november 2021 je kandidatuur indienen. 

Meer info

De selectie bestaat uit een verkennend gesprek, mondelinge proef en assessment center (zoals hierboven beschreven). 

Solliciteren kan via Lint@searchselection.com met motivatie, cv en een kopie van het gevraagde diploma. Je kan tot en met 2 november 2021 je kandidatuur indienen. 

Heb je een vraag? Dan kan je contact opnemen met Griet Dams, hoofd personeelsdienst, via griet.dams@lint.be, of Tamara Goetmakers, waarnemend algemeen directeur, via tamara.goetmakers@lint.be, beide telefonisch te bereiken via 03 460 13 30.

Openingsuren & contact

Personeelsdienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 45
e-mail
personeel@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16

De gemeentediensten werken op afspraak.

Tijdens de openingsuren kan je terecht in het onthaal van het gemeentehuis voor informatie, het afhalen van aangevraagde producten en om een afspraak te maken als je dit niet van thuis kan doen.

Algemeen directeur