Opvangcentrum Meihof

Opvangcentrum Meihof

Kapelstraat 1

2547 Lint

03 460 30 90

oc.lint@rodekruis.be

Meer info

Het Rode Kruis organiseert, op verzoek van de federale overheid, sinds 1989 de opvang van asielzoekers. Op dit moment kan Rode Kruis-Vlaanderen 1.500 asielzoekers een onderkomen geven. In de eerste plaats voorzien ze in de basisbehoeften zoals onderdak, maaltijden en veiligheid. Daarnaast is het algemeen welzijn van de asielzoeker een belangrijke zorg. Om dit welzijn te bevorderen bieden zij aan de asielzoeker naast een persoonlijke begeleiding ook individuele en groepsactiviteiten. Dit alles binnen de mogelijkheden van het opvangcentrum. Leven in een opvangcentrum betekent voor de asielzoeker samenleven, in gemeenschap, met mensen uit andere werelddelen, uit andere culturen. Er wordt naar gestreefd om de bewoners zoveel mogelijk privacy te geven, maar gezien de infrastructuur van de centra is het niet altijd mogelijk om voor iedereen een eigen plek, een eigen kamer te voorzien. Een gezin beschikt wel over een gezinskamer terwijl alleenstaanden soms een kamer delen maar er zijn ook éénpersoonskamers. Om te kunnen samenleven zijn er regels en afspraken nodig. Daarom hebben de opvangcentra een huishoudelijk reglement. Bij het begin van zijn verblijf wordt dit aan de asielzoeker uitgelegd. In het reglement wordt gewezen op een aantal plichten van de bewoners zoals de verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen, onderhoud van de eigen kamer, en er staan ook afspraken in rond bijvoorbeeld rookverbod of respect voor nachtrust. Alle gemaakte kosten, een vast bedrag per asielzoeker, worden door de overheid terugbetaald.