Vraag je speelstraat aan!

Speelstraten zijn bedoeld om kinderen in onze gemeente meer ontspanningsmogelijkheden te bieden: ruimte waar ze naar hartenlust veilig kunnen ravotten, skaten, rolschaatsen,... (vaak) dicht bij huis. Lokaal Bestuur Lint biedt een kader voor de organisatie van een speelstraat.
 
Een speelstraat is een openbare weg – of een gedeelte ervan – die tijdelijk en tijdens welbepaalde uren wordt afgebakend met hekken, voorzien van het speelbord C3 (= verboden te rijden) met onderbord met vermelding ‘speelstraat’. Het gaat dus om een tijdelijk statuut, dat ingevoerd wordt tijdens de zomervakantie en gedurende een deel van de dag.  

Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren, in samenspraak met de bewoners van de straat. Op andere tijdstippen worden de hekken weggenomen en wordt de speelstraat terug een gewone openbare weg die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Voorwaarden

Een speelstraat is een bewonersinitiatief: bewoners vragen zelf de speelstraat voor hun eigen straat of straatdeel aan via de website van Lint.

De aanvraag gebeurt vóór 20 mei 2021.


De aanvraag omvat:

  • De gegevens van de aanvrager
  • De gegevens van de drie peters of meters van de speelstraat
  • De naam van de straat (of het gedeelte dat moet afgesloten worden)
  • De gewenste periode en uren van de speelstraat
  • Checklist criteria van de straat
  • Een bewonersbevraging waaruit blijkt dat 70% van de bewoners van de straat akkoord is

Hoe aanvragen

Vraag je speelstraat aan vóór 20 mei via deze link.

Regelgeving

Lees het reglement hier na. 

Openingsuren & contact

UiT in Lint

adres
Liersesteenweg 252547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 455 12 13
e-mail
uit@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 17

Openingsuren UiT in Lint/balie OC De Witte Merel

Toezicht op avonden en in het weekend volgens bezetting

Speelstraat