Noodtelefoonnummers

Dringende medische hulpverlening

Vanuit deze central worden andere hulpinstanties verwittigd zoals politie, brandweer,...

100 of 112 
 Politiehulp 101 

 Ziekenwagendienst van het Rode Kruis

Voor ziekenvervoer, ongevallen thuis, dringende hulpverlening bij rampen

105 
 Antigifcentrum 070 245 245 

 Teleontrhaal

Voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden

106
Veilig vrijenlijn  078 15 15 15
Zelfmoordpreventie 1813

Awel

Kindertelefoon

 102
 Kankerlijn 0800 35 445
Druglijn 078 15 10 20