Missie en visie woonzorgcentrum Zonnestraal

Het is sociaal rechtvaardig dat voor bejaarden, en in het bijzonder voor dementerende senioren, een gevarieerd aanbod van huisvesting, zorgverlening en verpleegmogelijkheden wordt gerealiseerd.

Het Lintse woonzorgcentrum wil een ‘open huis’ zijn en stelt zich tot doel in deze kwaliteitszorg te voorzien.

Meer info

 

  • Het WZC Zonnestraal biedt een warm, belevingsgericht en ondersteunend woonmilieu voor bejaarden die het zelfstandig wonen en menswaardig leven niet meer alleen aankunnen.
  • Iedereen is welkom, zonder onderscheid op het vlak van filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging..
  • De zorg die aangeboden wordt is continu, doeltreffend, systematisch en multidisciplinair . Zo kan het psychisch en fysisch functioneren van de bewoners onderhouden, verbeteren of behouden blijven. Daarnaast is er ook veel  aandacht aan het sociaal functioneren van de bewoners door o.a. individuele begeleiding en animatie.

Hoe ?

  • In het WZC heerst een huiselijke sfeer  waaraan de bewoner kan deelnemen.
  • De verpleging en verzorging sluit zoveel mogelijk aan bij de individuele noden en behoeften van de bewoners. Bewoners wiens levenseinde nadert, worden op professionele wijze opgevangen en begeleid, waarbij j (nog meer dan anders) aandacht besteed wordt aan de familieleden van deze bewoners.
  • Het WZC biedt professioneel hoogstaande hoteldiensten aan met  nadruk op goed onderhouden gemeenschappelijke ruimten en individuele kamers, aangepaste en gevarieerde maaltijden en een bewonersvriendelijke infrastructuur.
  • In het kader van een arbeidsklimaat voor tevreden en gemotiveerde, gedreven medewerkers kunnen alle personeelsleden een permanente opleiding en begeleiding volgen.

Openingsuren & contact

Woonzorgcentrum

adres
Liersesteenweg 522547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 18 70