Minder Mobielen Centrale Lint

De Mindermobielencentrale is een taxidienst van vrijwillige chauffeurs. De vrijwilliger brengt je tijdig op je bestemming .  Dat kan voor een wekelijkse kaartnamiddag zijn, een familiebezoek, een consultatie bij een arts, ... 

Voor wie

Herken je je in één van de volgende situaties, dan kun je beroep doen op de Minder Mobielencentrale:

  • Je hebt een beperkt inkomen
  • Je bent senior
  • Je hebt gezondheidsproblemen
  • Je bevindt je in een sociaal moeilijke situatie
  • Je kunt je niet of moeilijk verplaatsen

 

Voorwaarden

Wil je lid worden?  Neem je contact op met de coördinator via  03 460 19 10

Hoe aanvragen

Nog geen lid?

Neem contact op met de sociale dienst in het OCMW-huis via 03 460 18 62

Wel lid en je wilt je vervoer regelen?

Je vraagt tenminste twee dagen vooraf je rit aan. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 u en 12.30 u.

Kostprijs

Je betaalt jaarlijks € 10,00 ( alleenstaande ) of € 15,00 ( echtpaar) lidgeld (Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Inbegrepen).

Per kilometer betaal je 0,30 euro aan de chauffeur.

Openingsuren & contact

Dienstencentrum De Schakel

adres
Oud-strijdersplein 12547 Lint
tel.
03 460 19 10
e-mail
dienstencentrum@ocmwlint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12.30 & 13 - 17