Lokaal actieplan - gebiedsgericht

In het plan is het afwerken en uitvoeren van het ecologisch landschapsbeheerplan voor het gemeentepark met aandacht voor het soortenbeleid opgenomen .

De aandacht voor beekvalleien, in het bijzonder de Boutersembeek wordt opgenomen in de op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Als er een beek loopt door het gebied waarvoor een RUP wordt opgemaakt zal er extra aandacht aan besteed worden. De milieuambtenaar zal de betrokken RUP’s dan ook adviseren.

Natuurpunt overlegt met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over de inventarisatie en monitoring van de amfibieënpoelen in het bos aan het Lerenveld

Aan ANB wordt gevraagd om het bos aan het Lerenveld in te richten en te onderhouden als een educatief project en speelzone voor lagere scholen en jeugdverenigingen. Dit kan meegenomen worden in het nog op te stellen bosbeheerplan.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!