Adreswijziging

Maak een afspraak

Jij (of je gezin) verhuist

 • naar een andere woning in Lint
 • van een andere gemeente naar een woning in Lint
 • naar een andere gemeente
 • naar het buitenland

Voor wie

Je meldt zelf je adreswijziging. De referentiepersoon van het gezin (vroeger werd deze persoon het gezinshoofd genoemd) kan de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen. Hiervoor heb je geen volmacht nodig.

 • Ben je zelf niet in staat om persoonlijk langs te komen dan kan iemand anders dit in orde brengen mits volmacht en je identiteitskaart.
 • Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat, om zijn hoofdverblijfplaats elders te vestigen, moet hij bij zijn aangifte vergezeld worden door de persoon of één van de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen. Dit moet eveneens gebeuren wanneer de ouders niet samenleven en de minderjarige de hoofdverblijfplaats van één van de ouders verlaat om zij hoofdverblijf te gaan vestigen bij de andere ouder.
  Er wordt een melding gemaakt door een aangetekend schrijven aan de ouder waar de minderjarige de woonst verlaat.
  Binnen de 15 dagen na kennisgeving van de dienst burgerzaken dien je een kopie voor te leggen van een gerechtelijke uitspraak.
  Indien het gevraagde bewijs niet wordt voorgelegd binnen de voorgelegde termijn, zal de minderjarige inschreven worden.
 • Voor senioren die naar een woon-zorgcentrum verhuizen, volstaat een attest van het centrum en de identiteitskaart van de persoon die in het rusthuis verblijft om de adreswijziging meteen definitief te maken. De wijkagent voert geen controle uit.

 

Hoe aanvragen

Je verhuist naar een nieuw adres in Lint

Je meldt het nieuwe adres  binnen de 8 dagen nadat je de woning betrokken hebt aan de dienst burgerzaken.

De politie komt een tijdje later bij je langs om vast te stellen of je werkelijk op dit nieuwe adres woont.

 Je verhuist naar een andere gemeente

Je meldt dit bij de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente binnen de 8 dagen nadat je je nieuwe woning betrokken hebt.

Je verhuist naar het buitenland

Dit meld je enkele dagen voor je vertrek aan de dienst burgerzaken van Lint.

Kostprijs

Een adreswijziging doorgeven in Lint is gratis

Maak een afspraak

Wat meebrengen

Bij de aangifte van de adreswijziging breng je het volgende mee:

 • EID of identiteitsbewijs
 • Kids ID of identiteitsbewijs

Nadat je een brief hebt ontvangen dat je bent ingeschreven breng je het volgende mee:

 • EID met pin- en pukcode
 • Kids-ID met pin- en pukcode
 • Huwelijksboekje
 • Inschrijvingsbewijs van auto/moto

Meer info

Verwittig ook het postkantoor, de maatschappijen voor nutsvoorzieningen, bankinstelling, verzekeringskantoor, werkgever, mutualiteit, vakbond, scholen, ….

E-loket

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst burgerzaken voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken, kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.
 
Voor attesten (samenstelling van het gezin, attest van woonst, attest van leven,...)  moet je geen afspraak te maken.
Hiervoor kan je met een kaartlezer terecht op de website "Mijn dossier" en het onmiddellijk afdrukken. 
Als dit niet mogelijk is kan je je attest aanvragen via burgerzaken@lint.be en 2 werkdagen ligt het klaar aan het onthaal. Vergeet dan wel je identiteitskaart niet mee te brengen.