Klachtenbehandeling

De gemeentediensten doen hun best om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. We streven naar een klantvriendelijke en vlotte behandeling van al je aanvragen en dossiers.

Als we hier toch niet in zouden slagen en je bent ontevreden over onze dienstverlening, kun je gebruik maken van de procedure voor klachtenbehandeling. In het reglement op de klachtenbehandeling dat je op deze pagina kan downloaden, staat beschreven wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Meer info

Wat is een klacht?
Officieel is een klacht: “een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie”. Ook een medewerker van de gemeentelijke diensten zelf kan een klacht uiten.

Een klacht kan gaan over een foute handeling, over het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of over het niet uitvoeren van een handeling of prestatie. Bij die handeling of prestatie gaat het om de manier waarop een ambtenaar (of de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid) heeft gehandeld, een termijn die niet werd gerespecteerd of een beslissing van de ambtenaar.

Wat is geen klacht?
De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Het gaat ook niet over algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

E-loket

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 30
e-mail
secretariaat@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

De gemeentediensten werken op afspraak.

Tijdens de openingsuren kan je terecht in het onthaal van het gemeentehuis voor informatie, het afhalen van aangevraagde producten en om een afspraak te maken als je dit niet van thuis kan doen.