zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voorwaarden

Je woning is een zorgwoning als ze voldoet aan deze voorwaarden:

- in de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.

- de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning en mag qua oppervlakte maximum 1/3de van de totale woning innemen. De eventueel gemeenschappelijke ruimtes (bv. keuken) worden niet meegerekend in de maximale oppervlakte van 1/3 van de totale woning.

- de hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s). Ook een huurwoning kan in aanmerking komen, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

- de hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Voor wie?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende(n). De hulpbehoevende bewoner(s) wordt als volgend omschreven

- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder

- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is: een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering) of een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.

Melding of vergunning?

Het omvormen van een woning tot zorgwoning is nooit volledig vrijgesteld van formaliteiten. Er geldt altijd ofwel meldingsplicht, ofwel vergunningsplicht. Neem contact op met de dienst omgeving (omgeving@lint.be) voor meer informatie.

- zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume, zonder structurele verbouwingswerken: dit moet je melden aan de gemeente via onderstaand formulier of digitaal via het omgevingsloket.

- zorgwoning met een uitbreiding van het bouwvolume of met structurele verbouwingswerken: dan heb je een omgevingsvergunning nodig en is de medewerking van een architect vereist.

Zodra de bewoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de bevolkingsdienst van de gemeente.

De zorgwoning krijgt een aparte code in het register en automatisch zijn alle diensten die gebruik maken van het Rijksregister op de hoogte van de woonsituatie.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie terug gebruikt wordt bewoond door één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan de gemeente met een meldingsformulier (kruis het vakje "de beëindiging van het zorgwonen aan) of online via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Vraag bij de dienst omgeving eerst na of dit mogelijk is.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16

Meer info nodig? Maak een afspraak!