Tijdelijke afwezigheid

Wanneer u tijdelijk en kortstondig niet op uw adres verblijft moet u de dienst burgerzaken op de hoogte brengen om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden.

Indien u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw adres zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.

Voor wie

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  * vakantieverblijf
  * reizen in verband met uw gezondheid
  * studie- of zakenreizen
  * beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie

Voorwaarden

U moet tijdens de tijdelijke afwezigheid steeds de mogelijkheid hebben om terug te keren naar uw officieel adres.

Een tijdelijke afwezigheid kan maximaal 1 jaar duren, verlengbaar omwille van dezelfde redenen met 1 jaar.  Na deze periode kan de gemeente aannemen dat u niet langer tijdelijk afwezig bent, en wordt u afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Hoe aanvragen

Persoonlijk schriftelijk aanvragen via mail of op afspraak. 

Wat meebrengen

* identiteitskaart

* bewijsstukken van afwezigheid met begin- en einddatum
   of een verklaring op eer

* volledig adres van verblijf

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst burgerzaken voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken, kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.
 
Voor attesten (samenstelling van het gezin, attest van woonst, attest van leven,...)  moet je geen afspraak te maken.
Hiervoor kan je met een kaartlezer terecht op de website "Mijn dossier" en het onmiddellijk afdrukken. 
Als dit niet mogelijk is kan je je attest aanvragen via burgerzaken@lint.be en 2 werkdagen ligt het klaar aan het onthaal. Vergeet dan wel je identiteitskaart niet mee te brengen.