Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3/12/2021.

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving

U kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:
 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Downloads

 • Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II
  1,2 Mb pdf