Orgaandonatie

 
Er is een gebrek aan donoren, zodat er onvoldoende transplantaties uitgevoerd kunnen worden. De wachtlijst wordt steeds langer, met als gevolg dat patiënten helaas overlijden.
Orgaandonatie is een stap in de goede richting voor transplantatie.

Voortaan kunnen 4 beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden vastgelegd worden in de verklaring:

 1. orgaandonatie voor transplantatie,
 2. donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie,
 3. donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen,
 4. donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden.

Voor wie

Elke persoon die in het bevolkingsregister of voor meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven en in staat is zijn of haar wil te uiten, kan een verklaring van verzet of een uitdrukkelijke toestemming voor de verwijdering van organen na het overlijden laten registreren:
 1. bij het gemeentebestuur van zijn of haar woonplaats, of
 2. bij een erkende huisarts, of
 3. via "zelfregistratie" door middel van de elektronische identiteitskaart. Dit is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart, en
 • de door jou ingevulde en ondertekende verklaring (zie hieronder).
 

Downloads

 • verklaring-orgaandonatie.pdf
  131,7 Kb

Contact