Opheffing tijdelijke onttrekkingsverboden van water uit onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

Op 13 oktober ondertekende gouverneur Cathy Berx het besluit tot opheffing van de tijdelijke onttrekkingsverboden op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen. Dit besluit gaat op14 oktober 2022 in. Ook in de overige Vlaamse provincies zal vandaag dit tijdelijk verbod worden opgeheven. Aan de gemeenten wordt gevraagd dit besluit mee bekend te maken, uw burgemeester werd hiervan reeds verwittigd via de federale dienst noodplanning.

Voor bepaalde, ecologisch zeer kwetsbare stroomgebieden, is er sinds 1 januari 2022 een permanent onttrekkingsverbod ingevoerd. Dit verbod blijft uiteraard van kracht.

In de bijlagen onderaan lees je het besluit van de gouverneur, het persbericht, de FAQ en een kaart met stroom gebieden die onder permanent verbod vallen.

Downloads

 • permanent_verbod_stroomgebieden.pdf
  2,1 Mb
 • 20221014 - persbericht opheffing tijdelijke onttrekkingsverboden.pdf
  800,6 Kb
 • FAQ2022_onttrekkingsverbod_v4-20221014.pdf
  416,7 Kb
 • 2022_10_14_besluit-opheffing-tijdelijk-onttrekkingsverbod_2022-06.pdf
  234,3 Kb