Tijdelijke bescherming voor Oekraïners

Wie komt in aanmerking ?

  • Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en hun gezinsleden,

  • Onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden, of

  • Iedereen die voor tijdelijke bescherming in aanmerking wenst te komen en in het bezit is van Oekraïense identiteitsdocumenten.

Indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan, zal men een attest 'tijdelijke bescherming' ontvangen. Er wordt één attest per persoon uitgereikt, ook aan kinderen.

Registratiekantoor

Om het attest 'tijdelijke bescherming' te ontvangen, meldt u zich aan bij het registratiekantoor:
Heizel (paleis 8)
1000 Brussel

U kan hiervoor online een afspraak maken.

Callcenter voor Oekraïense burgers

02/488 88 88

Toewijzing aan onze gemeente

De Lintse burger kan een tijdelijke opvangplaats registreren.

Fedasil zal vervolgens personen toewijzen vanuit een tijdelijke federale noodopvang in Brussel.
Daarbij zal rekening gehouden worden met de aard van de opvangplaats en het aantal beschikbare plaatsen.
Bovendien zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de voorkeuren van zowel de Oekraïner als de inrichter van de crisishuisvestingsplaats.

Procedure ten opzichte van de gemeente

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken
De Oekraïner ontvangt een bijlage 15 én heeft onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Na een positieve woonstcontrole door de wijkagent, ontvangt men een verblijfskaart (A-kaart) voor één jaar, die indien nodig nog kan verlengd worden.

Wat meebrengen

  • pasfoto
  • paspoort
  • attest tijdelijke bescherming

Contact