Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zevenhuizen - verkavelingsaanvraag

22 december ’20 (di)

Het college van burgemeester en schepenen ontving de vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en van de private ontwikkelaars Danneels, Matexi en Novus tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van enkele percelen in het gebied ingesloten door Liersesteenweg – Schranshoevelaan – Lindelei - Falconlaan – Zevenhuizenstraat. De verkavelingsvraag omvat 104 kavels voor eengezinswoningen en 7 kavels voor meergezinswoningen met samen 101 wooneenheden rond een collectieve groenzone, een nieuw stratentracé en openbaar domein met woonerfkarakter.

Van 23 december 2020 tot en met 4 februari 2021 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Vanaf 23 december 2020 is de aanvraag digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket. Om je wegwijs te maken, plaatsen we enkele documenten uit de aanvraag op onze website. Het volledige dossier vind je hier.

Vanaf 4 januari 2021 tot en met 2 februari 2021 ligt de aanvraag ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Koning Albertstraat 41 te 2547 Lint. Voor inzage is een afspraak vereist. Gelieve hiervoor een afspraak te maken ofwel telefonisch 03 460 13 30 ofwel via de website.

Op donderdag 14 januari 2021 om 19.30u wordt er een digitaal infomoment georganiseerd. De presentatie na deze infoavond kan je herbekijken. De vragen in de chat en via mail worden nog beantwoord. We stellen ze graag nadien ook ter beschikking.

Herbekijk hier de presentatie

Verder zullen in het infopunt van de gemeente op de Liersesteenweg enkele plannen getoond worden. Voor een bezoek dient u een afspraak te maken via de gemeentelijke website. Dit kan vanaf begin januari als de coronamaatregelen het toelaten. Heeft u specifieke vragen? Bezorg deze al via omgeving@lint.be en we proberen deze vragen tijdens het bezoek aan het infopunt te beantwoorden.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek (23 december – 4 februari) kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), schriftelijk tegen ontvangstbewijs op de dienst Vergunningen of per aangetekende brief, uiterlijk 2 februari 2021. Vergeet daarbij niet dat het gemeentehuis gesloten is van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!