naar inhoud

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

13 oktober ’20 (di)
Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en
oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de
zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer
het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast
een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is
er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes
grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor jouw
gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn
of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie
over de plannen.


Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking
formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kan je een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van jouw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de
definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Ontwerp plan-MER

Het ontwerp plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ligt in dezelfde periode ter inzage. 

Het MER-rapport wordt publiek gemaakt op www.mervlaanderen.be door het Team MER van het departement Omgeving.

Nieuwsoverzicht
Vol van Water

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
milieu@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!

Lees meer artikels over