naar inhoud

Project Kasteelplein

27 juni ’18 (wo)

In de gemeente Lint is de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning actief. Haar eigendommen bevinden zich voornamelijk in de buurt Kasteelplein.

Deze bevatten:

  • ééngezinswoningen;
  • meergezinswoningen;
  • woningen van verschillende groottes;
  • oude woningen die kleine of grote onderhoudswerken vragen (sommige woningen dateren van de jaren 1920);
  • nieuwe woningen die in prima staat zijn;
  • enkele huurwoningen die niet-verhuurbaar zijn in hun huidige toestand en bijgevolg leeg staan.

De Ideale Woning wenst een toekomstvisie, een plan van aanpak uit te werken voor haar eigendommen in de buurt Kasteelplein. Vragen zoals “welke woningen worden beter door nieuwe woningen vervangen, welke woningen zijn aan renovatie toe, waar is er mogelijkheid voor andere woonvormen (meergezinswoning, cohousing,…),  …” komen hierbij aan bod. Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester stelde ze het studiebureau Metapolis aan om haar hierbij te ondersteunen.

Rol van de gemeente

De Ideale Woning bracht het gemeentebestuur van bij de start van het traject  op de hoogte van het initiatief om een toekomstvisie te laten uitwerken. De keuze voor Metapolis werd gebaseerd op de ideeën en concepten die ze wil toepassen in de toekomstvisie.
De gemeente Lint keurde op dit moment noch een ontwerp, noch een uitgewerkt plan goed. Deze documenten moeten nog opgemaakt worden.
Het plan dat uiteindelijk zal worden uitgewerkt, na input van de buurt over ideeën, aandachtspunten en suggesties, zal een totaalvisie zijn. Het ontwerpteam is er zich van bewust dat niet al haar ideeën en concepten in het uiteindelijke plan zullen opgenomen worden.

Bij de opmaak moet rekening gehouden worden met de blijvende mix van sociale en private woningen in de straten met één duidelijke visie voor de groene ruimte, speelruimte, verkeerscirculatie,…. 

Op haar beurt bracht het gemeentebestuur de betrokken partijen op de hoogte van het initiatief van de Ideale Woning.

Timing

De buurt werd als allereerste geïnformeerd op 9 mei 2018, vervolgens  vond op 28 mei 2018 een apart infomoment plaats voor de eigenaars. Op 19 juni 2018 krijgen de gemeentelijke raden een toelichting over het initiatief.

Het bestuur hoopt tot een visie en masterplan te komen dat gedragen wordt door alle betrokkenen.

Hebt u een vraag, bezorgdheid of een idee voor de buurt, dan kan u dat via het e-loket bezorgen aan de gemeente. Alle verzamelde informatie wordt opgenomen in de gesprekken met de Ideale Woning en de ontwerpers.
Masterplan klaar: eind 2019 – begin 2020

Het gemeentebestuur heeft alle begrip voor de bezorgdheid en vragen die bij de buurtbewoners leven. Wilt u ze bespreken, neem contact met het gemeentesecretariaat via 03 460 13 30.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor de bespreking van je (ver)bouwplannen, woonkwaliteitsonderzoeken en milieuvergunningen nemen we graag samen onze tijd.

Maak daarom een afspraak op 03 460 13 36.

Donderdag-  en vrijdagvoormiddag is voorbehouden voor afspraken.