naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

waterlopen, perceelsgrachten, winterlopen

28 mei ’18 (ma)
Elke eigenaar is verplicht om de grachten die over zijn eigendom lopen open te houden en te onderhouden, behalve de waterlopen die geklasseerd zijn, dit zijn waterlopen die door gemeente of provincie worden onderhouden.

Door de hevige buien van de laatste dagen treedt er verspreid in Vlaanderen opnieuw heel wat wateroverlast op. De rioleringen (vaak nog gemengde riolering van afvalwater en hemelwater) kunnen de grote toeloop aan water op korte tijd niet aan. Doch vaak zijn ook slecht onderhouden grachten en waterlopen, en ongeoorloofde verhardingen de oorzaak dat er straten onderlopen.

Wij roepen dan ook iedere eigenaar op om de grachten die op zijn perceel liggen of die de grens van een perceel vormen te onderhouden. Voor een perceelsgracht is elke eigenaar die grenst aan de gracht voor zijn deel van de gracht verantwoordelijk.

Blijkt dat er wateroverlast in de gemeente wordt veroorzaakt door een slecht onderhouden beek of door het illegaal overwelven of dichtgooien van waterlopen, dan loopt u het risico op een PV en boete + de kans op het vergoeden van de opgelopen schade.

Loopt er een provinciale waterloop langs u perceel kan u steeds de dienst integraal waterbeleid van de provincie op de hoogte brengen, mochten er zich knelpunten in de waterloop voordoen. Je kan hiervoor elektronisch terecht bij het meldpunt. Volgende waterlopen in Lint zijn in beheer van de provincie: Babbelsebeek (= Babbelkroonbeek), Lachenenbeek (= Lauwerijckbeek, Boutersembeek), Beekhoeksebeek, Zevenhuizenloop (ten noorden van de spoorweg) en de Luitersheideloop.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
milieu@lint.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor de bespreking van je (ver)bouwplannen, woonkwaliteitsonderzoeken en milieuvergunningen nemen we graag samen onze tijd.

Maak daarom een afspraak op 03 460 13 36.

Donderdag-  en vrijdagvoormiddag is voorbehouden voor afspraken.

Lees meer artikels over