naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Proefopstellingen LaMA-project - Torfsstraat en omgeving

19 september ’17 (di)
De gemeente Lint werd samen met 9 andere Vlaamse gemeenten verkozen als LaMA-gemeente voor 2017. Tijdens een LaMA-traject, wat staat voor Laboratorium Mobiele Alternatieven, gaan burgers in dialoog op zoek naar oplossingen voor bestaande mobiliteitsproblemen in een afgebakend projectgebied.

In Lint werd op vraag van het gemeentebestuur nagedacht over hoe verkeersmaatregelen in en rondom het gebied tussen de Koning Albertstraat en de Torfstraat (in het uitvoeringsplan voorzien als open parkzone), de mobiliteit veiliger en duurzamer kan worden gemaakt.

Een 20 tot 30-tal mensen meldden zich om gedurende 2 avonden gedetailleerde voorstellen uit te werken. Een aantal van deze voorstellen worden in september uitgetest. Na de test volgt een evaluatie op basis waarvan beslist zal worden of de maatregelen blijvend worden ingevoerd. Blijkt na evaluatie dat de situatie niet is verbeterd, dan wordt het proefproject niet weerhouden en treedt de oorspronkelijke situatie terug in voege. De kans bestaat dus dat u voor- of nadelen ondervindt van deze testopstellingen. Gezien de korte testperiode vragen wij hiervoor begrip.

Wat zal er exact gebeuren?

Trage weg Park-Torfsstraat: tussen het park achter de kerk en de Torfsstraat wordt door de groenzone een trage verbinding aangelegd. Wij willen hiermee de weg naar school veiliger en kindvriendelijker maken. De route kan uiteraard ook worden gebruikt voor wandelaars en brengt de Torfsstraat als parkeeralternatief voor het centrum dichter bij. De aanleg van dit pad zal gebeuren met een minimale impact op de ecologische kwaliteiten van het gebied. Langsheen het pad worden enkele kindvriendelijke maatregelen getroffen.

Fietspad achter de kerk: Het fietspad achter de kerk vormt een veiliger alternatief dan de fietsinfrastructuur langsheen de (smalle) Koning Albertstraat. Om het gebruik van dit fietspad te stimuleren zal aangepaste signalisatie worden aangebracht.

Verkeerscirculatie Torfsstraat: De grootste wijziging vindt plaats in de Torfsstraat. Hier zullen 2 proefopstellingen getest worden.

  • Van 18 tot 29 september wordt de Torfsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komt een verkeersvrije zone voor de school. De Torfsstraat is tijdelijk niet toegankelijk vanaf de Statiestraat. Je kan de straat wel nog inrijden vanaf de Koning Albertstraat. Schoolgaand verkeer komt liefst zo veel als mogelijk te voet of met de fiets naar school en of parkeert verder op. De zone voor de school zal gedurende 2 weken een alternatieve invulling krijgen. Parkeren ruimt plaats voor speel- en bewegingselementen voor kinderen. We willen hier de meerwaarde van een kindvriendelijke omgeving in de verf zetten.
  • Aansluitend op deze periode, van 2 oktober tot 13 oktober, wordt een 2de testopstelling gerealiseerd. In deze testopstelling wordt een éénrichtingsstraat georganiseerd vanaf de Statiestraat richting de Koning Albertstraat. Het doel is om de verkeersdrukte enigszins te beperken. Parkeren voor de school blijft evenwel onmogelijk.

Het gemeentebestuur hoopt dat met deze maatregelen een oplossing gevonden kan worden voor de aanhoudende verkeersdrukte aan de school. Op dit ogenblik werd nog geen beslissing genomen over een definitieve ingreep. Wij rekenen dan ook op ieders constructieve houding om tot de beste resultaten te komen.

U kan uw opmerkingen en bedenkingen kwijt op het evaluatieformulier en dit tot 16 oktober 2017.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor de bespreking van je (ver)bouwplannen, woonkwaliteitsonderzoeken en milieuvergunningen nemen we graag samen onze tijd.

Maak daarom een afspraak op 03 460 13 36.

Donderdag-  en vrijdagvoormiddag is voorbehouden voor afspraken.

Lees meer artikels over