Nieuwe plannen voor de wegen- en rioleringswerken Duffelsesteenweg

Gepubliceerd op maandag 24 jun 2024 om 13:27

Na opmerkingen en aanbevelingen die voortvloeiden uit de reacties van bewoners over de wegenis- en rioleringsplannen voor de Duffelsesteenweg, ging het studiebureau opnieuw aan de slag. Op vele punten zijn aanpassingen en verfijningen doorgevoerd en dit resulteert in nieuwe plannen.

Op dit moment zijn die plannen voldoende klaar om een omgevingsvergunning aan te vragen. Hieraan is ook een openbaar onderzoek gekoppeld zodat de bewoners de kans hebben om eventuele bezwaren kenbaar te maken.

De bewoners uit de werfzone krijgen binnenkort een uitnodiging om in september naar een infomarkt te komen. Daar kunnen ze terecht met hun vragen en liggen de plannen ter inzage klaar.  


De voorbereidende nutswerken zijn deels uitgevoerd. Begin 2024 hebben werden deze nutswerken stilgelegd, omdat de Duffelsesteenweg een omleidingsweg werd voor de wegenis- en rioleringswerken in de Liersesteenweg. De Liersesteenweg zal terug opengesteld worden voor doorgaand verkeer vanaf 1 juli. Na het bouwverlof (augustus 2024) zullen de nutsmaatschappijen hun kabelwerken hervatten in de Duffelsesteenweg. Er wordt gewerkt in kleine stukken en de aannemer zal gebruik maken van verkeerslichten.