Nacht- en zondagsrust respecteren

Het is verboden tussen 21 uur en 7 uur én op zondag machines te gebruiken die door een motor aangedreven worden en waarvan het geluid hinderlijk is voor de buren. Denk dan aan gras- en zaagmachines e.d.

De burgemeester kan het gebruik van machines en werktuigen aan bijkomende beperkingen onderwerpen of afwijkingen toestaan. 

Contact