Nacht- en zondagsrust respecteren

Het is verboden tussen 21 uur en 7 uur én op zondag machines te gebruiken die door een motor aangedreven worden en waarvan het geluid hinderlijk is voor de buren. Denk dan aan gras- en zaagmachines e.d.

De burgemeester kan het gebruik van machines en werktuigen aan bijkomende beperkingen onderwerpen of afwijkingen toestaan. 

Uniform politiereglement: Hoofdstuk IV: Gemotoriseerde werktuigen - Artikel B.6.IV.1

Inhoud

Gras maaien op zondag? Hagen trimmen vóór 7u ’s ochtends? Verbouwingswerken bij het krieken van de dag?  Er bestaat nog altijd heel wat discussie over wanneer u de stilte moet respecteren en hoe u uw buren best te vriend houdt. U ziet het hier allemaal op een rijtje.

Meer info

Gebruik geen gemotoriseerde werktuigen ’s nachts én ook niet op zon- en feestdagen

U mag uiteraard in openlucht houtzagen, uw gras maaien of andere werktuigen aangedreven door een motor gebruiken, maar dat mag enkel tussen 7u en 22u en nooit op zon- en feestdagen. Landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen voor bedrijfsexploitatie (onder normale omstandigheden) vallen niet onder dit verbod. Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden tijdens deze periodes is een vergunning nodig.

Wat is niet-hinderlijk geluid?

 • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de bevoegde overheid;

 • werken (niet op zon- en feestdagen) aan private eigendommen waarvoor u een vergunning hebt of waarvoor u geen vergunning nodig hebt. U neemt de nodige voorzorgen om overdreven lawaai te voorkomen;

 • dringende werken om personen of eigendommen te beschermen of om rampen te voorkomen;

 • vergunde manifestaties;

 • spelende kinderen;

 • professioneel gebruik van landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen. ’s Nachts (tussen 22u en 7u) worden ze wel als hinderlijk beschouwd.

Wat is hinderlijk geluid?

geluid dat niet noodzakelijk is of te wijten aan een gebrek aan voorzorg; elk geluid dat de rust van de inwoners verstoort.

professioneel gebruik van landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen dat ’s nachts (tussen 22u en 7u) plaats vindt.

 

 

 

Geluid van voertuigen

  • Motorvoertuigen mogen geen lawaai maken dat veroorzaakt wordt door slippen, driften, enz.

  • Het is verboden om voertuigen en mobiele installaties hinderlijk geluid te laten produceren, tenzij dit nodig is bij het laden en lossen of het bedienen van klanten.

  • Reclamevoertuigen met geluidsversterking moeten een vergunning hebben.

    

Contact