Multimove

Multimove biedt jonge kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Lokaal bestuur Lint organiseert een Multimove-lessenreeks van 10 lessen tussen februari en mei. 

De medische fiche voor de multimovereeks 2023 kan je hier invullen. 

Wat meebrengen

  • Sportschoenen voor binnen 
  • Sportieve kledij

Kostprijs

€30 voor de volledige reeks van 10 lessen

Voor wie

Voor kinderen van de 3de kleuterklas en het eerste leerjaar uit onze Lintse basisscholen.

Externe links

Contact