Missie en visie

De Marbollen wil kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang aanbieden in een huiselijke sfeer tijdens de schoolvrije momenten op weekdagen en met dagelijks gevarieerde activiteiten tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddag voor alle basisschoolkinderen woonachtig en/of schoolgaand binnen de gemeente en voor het personeel van het Lokaal bestuur Lint.

Bij dit alles staat inspraak en participatie van ouders en kinderen centraal.

Downloads