Mantelzorgtoelage

Inhoud

Het lokaal bestuur Lint kent een toelage toe aan mantelzorgers. De toelage bedraagt 31 euro per maand en wordt uitbetaald aan de mantelzorger zelf.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand waarmee u een persoonlijke band hebt, bijvoorbeeld een familielid, een kennis, een buur, …. De zorg is vaak langdurig en altijd onbetaald. Een mantelzorger biedt hulp bij de verzorging en de dagelijkse activiteiten van de zorgvrager. 

Voorwaarden

De zorgvrager heeft een attest waaruit blijkt dat hij of zij hulpbehoevend is. 
De mogelijke attesten zijn: 

  • Minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds) 
  • Minstens score C in een dagverzorgingscentrum (ziekenfonds) 
  • Minstens score C in een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds) 
  • Minstens score 13 op de BelRai Screener of minstens 6 punten op de som van de modules IADL of ADL (dienst voor gezinszorg)
  • Minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken) 
  • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid (kinderbijslagfonds) 
  • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)

Bijkomende voorwaarden: 

Er wordt verwacht dat de mantelzorger 8 uur per week zorgen biedt.

  • De zorgvrager verblijft minimaal 50% van de tijd in de thuissituatie. 

         Wanneer de zorgvrager voor meer dan 50% van de tijd in een instelling verblijft, komt deze dus niet in aanmerking voor de 

         mantelzorgtoelage.  

  • Wanneer de zorgvrager jonger is dan 21 jaar wordt de toelage gehalveerd.

Procedure

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de mantelzorgtoelage maakt u een afspraak bij de sociale dienst van het lokaal bestuur Lint. Er wordt dan een huisbezoek gepland om uw situatie te bespreken en een aanvraag in te dienen.

Een afspraak maakt u via 03 460 18 66 of via mail . 

Meer info

Wie is een zorgvrager? 

De zorgvrager is minimum 6 jaar en is zorgbehoevend. 

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Sociale dienst OCMW