Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen, die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven,...). 

Het LOK geeft advies aan het lokaal bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Verslagen kan je hieronder nalezen. 

Downloads

Contact