Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen, die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven,...). 

Het LOK geeft advies aan het lokaal bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Verslagen kan u hieronder nalezen. 

Downloads

Contact