Interventies van de brandweer in 2023

Gepubliceerd op maandag 18 mrt 2024 om 13:42

Brandweer krijgt gemiddeld 1188 oproepen per dag


De brandweer in Vlaanderen ontving in 2023 433.654 oproepen, dat zijn gemiddeld 1.188 meldingen per dag.

Het gros zijn oproepen voor de ziekenwagen. Het gaat om dienstverlening die vaak van levensbelang is. Daarom vragen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
en haar Netwerk Brandweer aan de centrale overheden de nodige middelen. Zo moet de federale overheid veel meer tussenkomen in de kosten; nu betaalt ze slechts 20%, de lokale besturen de
overige 80%.

Bijna 1200 oproepen per dag

In 2023 heeft de brandweer in Vlaanderen zich opnieuw onvermoeibaar ingezet om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen. Burgers belden maar liefst 433.654 keer naar de brandweer. Dat
zijn iets minder oproepen dan in 2022 (470.050), maar nog steeds gemiddeld 1.188 per dag. Het gaat om 249.340 oproepen voor een ziekenwagen, 23.982 brandgerelateerde oproepen en
160.332 oproepen voor allerlei andere interventies, zoals technische ingrepen bij verkeersongevallen. Oproepen voor brand zijn alomvattend, gaande van een brand buiten (natuurbranden,
voertuigbranden of vuilnisbakbranden) tot branden binnen (in gebouwen, schouwen of ondergrondse parkeergarages) en automatische brandmeldingen en controletaken (controleren van brandgeur of
het verifiëren van een effectieve blussing). De ziekenwagenoproepen maken een groot deel uit van de taken van de hulpverleningszones. Deze cijfers stijgen lichtjes. Op twee zones na verzorgen alle
brandweerzones de dringende hulpverlening op hun grondgebied.


‘Met gemiddeld 1.188 oproepen per dag illustreren deze cijfers de dagelijkse inspanningen van de brandweer op het terrein. Elke oproep vertegenwoordigt een moment waarop deze dappere mannen
en vrouwen zichzelf inzetten voor de veiligheid van mensen en dieren en ze vaak levensreddende acties ondernemen,’ aldus Vera Celis, voorzitter van Netwerk Brandweer.

Dagelijkse inzet van tal van medewerkers en materieel heeft een kostprijs

In totaal voeren 12.408 (voltijdse equivalente) krachten de brandweertaken uit in Vlaanderen. Dat zijn 3.139 beroepsbrandweermensen, 8.580 brandweervrijwilligers en 689 medewerkers op de
administratieve diensten. Een uitgebreid scala aan materieel draagt bij aan een snelle en efficiënte respons op verschillende noodsituaties, zoals 373 autopompen, 184 elevatoren/ladderwagens, 202
tankwagens en 167 ziekenwagens, verdeeld over 20 hulpverleningszones.

‘De brandweer zet zich met hart en ziel in voor ieders veiligheid. Toch blijft de druk op brandweer en gemeenten enorm hoog. Daarom dringen de VVSG en het Netwerk Brandweer aan op meer
ondersteuning. Zo verhoogde de federale overheid de dotaties de afgelopen legislatuur wel, maar toch gaat dit niet ver genoeg. De federale overheid en lokale besturen zouden de kosten ieder voor de
helft moeten dragen. Nu is de verhouding 20% federaal en 80% lokaal. Daarnaast is een structurele kostenindexatie aangewezen; alleen zo temperen we de gevolgen van de inflatie,’ aldus Wim Dries,
voorzitter van de VVSG. ‘Deze maatregelen zijn noodzakelijk als we de correcte en snelle uitvoering van de taken van de brandweer willen blijven garanderen in de toekomst,’ klinkt het.