Attest van immatriculatie

Het Attest van Immatriculatie (AI) - model A wordt ook 'oranje kaart' of 'bijlage 4 verblijfsbesluit' genoemd.

Voorwaarden

De kaart wordt uitgereikt aan volgende personen:

 • een verzoeker om internationale bescherming, in de asielprocedure
 • een familielid van een derdelander, bij de aanvraag gezinshereniging
 • een derdelands familielid van een Unieburger of Belg, bij de aanvraag gezinshereniging
 • een derdelands student, als er nog geen definitieve beslissing is over het verblijfsstatuut
 • een persoon die verblijfsrecht aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte
 • een slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • een niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Wat meebrengen

 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden
 • de nodige bewijsstukken (bv. een verzoeker om internationale bescherming legt de bijlage 26 voor)

Kostprijs

€ 5

Retributiereglement

Wat bij verlies of diefstal ?

Bent u niet meer in het bezit van uw AI of bijlage 26, dan maakt u een afspraak bij de dienst burgerzaken om een duplicaat aan te vragen.
Breng de aangifte van verlies of diefstal bij de politie mee.

 • Attest van immatriculatie:
  Er wordt een nieuwe kaart aangemaakt op de dienst Burgerzaken.
 • Bijlage 26:
  Er wordt een duplicaat aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
  U wordt verwittigd zodra dit duplicaat toekomt bij onze dienst.

Contact