Attest van immatriculatie

Het Attest van Immatriculatie (AI) - model A wordt ook 'oranje kaart' of 'bijlage 4 verblijfsbesluit' genoemd.

Voorwaarden

De kaart wordt uitgereikt aan volgende personen:

 • een verzoeker om internationale bescherming, in de asielprocedure
 • een familielid van een derdelander, bij de aanvraag gezinshereniging
 • een derdelands familielid van een Unieburger of Belg, bij de aanvraag gezinshereniging
 • een derdelands student, als er nog geen definitieve beslissing is over het verblijfsstatuut
 • een persoon die verblijfsrecht aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte
 • een slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • een niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Wat meebrengen

 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden
 • de nodige bewijsstukken (bv. een verzoeker om internationale bescherming legt de bijlage 26 voor)

Kostprijs

€ 5

Retributiereglement

Wat bij verlies of diefstal ?

Ben je niet meer in het bezit van jouw AI of bijlage 26, dan maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken om een duplicaat aan te vragen. 
Breng de aangifte van verlies of diefstal bij de politie mee.

 • Attest van immatriculatie:
  Er wordt een nieuwe kaart aangemaakt op de dienst Burgerzaken.
 • Bijlage 26:
  Er wordt een duplicaat aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
  Je wordt verwittigd zodra dit duplicaat toekomt bij onze dienst.

Contact