GROS-subsidies 2022

Gepubliceerd op vrijdag 23 dec 2022 om 07:08

GROS staat voor gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Deze adviesraad kent jaarlijks 18.000 euro toe aan verschillende projecten. Iedere organisatie die in de GROS zetelt, draagt een project naar voor. Onder deze projecten worden de middelen verdeeld.

De toegekende subsidies voor 2022 kan u in bijlage vinden (in het collegebesluit). 

Wenst u meer uitleg over de GROS? 

Lees er hier alles over! 

Downloads

Contact