Gemeentelijke bouwpremie

Als u een Vlaamse aanpassingspremie ontving voor bepaalde aanpassingswerken in functie van ouderen of personen met een handicap, kan u een bijkomende gemeentelijke premie verkrijgen.

Als u een Vlaamse renovatiepremie kreeg, kan u een bijkomende gemeentelijke basispremie verkrijgen van 100 euro vermeerderd met 30 euro per kind werkelijk ten laste (en niet loontrekkend).

Hoe aanvragen

  • Digitaal via onderstaand e-formulier waarbij de nodige bewijsstukken dienen toegevoegd te worden die aantonen dat u de aanpassingspremie of renovatiepremie van Vlaanderen wel degelijk ontvangen hebt.
  • Op papier: afgifte bij het onthaal van het gemeentehuis.

Downloads

  • Gemeenteraadsbesluit renovatiepremie
    277,9 Kb pdf
  • Gemeenteraadsbesluit aanpassingspremie
    232,2 Kb pdf