Gebruik de ondergrondse afvalcontainer

Gepubliceerd op woensdag 20 jul 2022 om 08:56

In het voorjaar 2022 zou er op het Oudstrijdersplein een ondergrondse container voor huisvuil geplaatst worden. Ideaal om bij warm weer, om bij vertrek op vakantie uw afval op een tijdstip van uw keuze achter te laten.

Jammer genoeg kan de leverancier de container niet in Lint komen installeren omdat een essentieel onderdeel op zich laat wachten…

Daarom werd naar een oplossing voor deze zomer gezocht en gevonden, met dank aan het lokale bestuur Hove. Lintenaren kunnen gebruik maken van de ondergrondse container in Hove. Dus als u tussen de reguliere afvalophalingen aan huis (tweewekelijks), toch van uw huisvuil af wil, ga  naar onze buurgemeente. De container staat op de Lintsesteenweg, ter hoogte van de parking aan de voetbalvelden. 

 

Hoe gebruikt u een ondergrondse container?

  • U meldt u aan met uw e-ID. 

  • Per inworp betaalt u een vast bedrag van 2 euro.

  • Dit bedrag gaat meteen af van uw voorschot voor de afvalinzameling. 

  • U kan maximum 60 liter in de container stoppen. 

  • Als u klaar bent, sluit u het luik en de volgende afvalaanbieder kan aan de slag.

 

Meer informatie over de container in Hove vindt u hier.