Externe vacature: COVID-19 projectmedewerker

Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen (afgekort ZORA) is een vzw die valt onder het Vlaamse decreet op de organisatie van Eerstelijnszorg. Ga naar www.elzzora.be voor meer informatie.

De Vlaamse regering voorziet middelen voor de eerstelijnszones (ELZ’s) die – in samenwerking met de lokale besturen – inzetten op de lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de centrale contactopsporing en om adequaat te kunnen inspelen op specifieke lokale situaties (inclusief welzijnsvragen en vragen rond quarantainerichtlijnen).

Met deze extra middelen kunnen we een collega aanwerven die zich enerzijds zal inzetten op de lokale aanpak van de Covid-19 pandemie en anderzijds de Vaccinatiecampagne mee ondersteunt.

Je bent naast de teamleider het aanspreekpunt rond COVID-19 in onze ELZ en werkt er nauw mee samen. Hiernaast ondersteun je de dagelijkse werking van het vaccinatiecentrum.

Je overlegt op regelmatige basis met:

· De 2 stafmedewerkers/teamleiders van ELZZORA

· Onze medisch expert naar wie je efficiënt rapporteert en informatie doorgeeft.

· Lokaal COVID-19 team

· Dagelijks bestuur

· Stuurgroep Vaccinatiecentrum

Taken:

· Je stemt dagelijks af met de medisch experten en de lokale field agent.

· Je ondersteunt de field agent met het casemanagement

· Je fungeert samen met de teamleider als aanspreekpunt voor de huisartsen en andere zorg en hulpverleners voor (potentieel) complexe casussen wat betreft de niet-medische aspecten van contactonderzoek, quarantainemaatrichtlijnen en welzijnsvragen.

· Je ondersteunt in samenwerking met de partners sensibiliserende acties rond COVID-19 maatregelen uit in specifieke settings (bv. volwassenonderwijs, sociale woningen, …) en voert die mee uit op locatie, gericht op moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen van diverse etnisch-culturele herkomst.

· Je ondersteunt bij urgente nood eerstelijnszorg- en welzijnsactoren rond COVID-19 binnen de ELZZORA.

· Je ondersteunt de dagelijkse werking van het Vaccinatiecentrum in nauw overleg met de programma- en centrummanager.

Profiel

 

· Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring,

· Je hebt een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Antwerpen en Vlaanderen en de belendende sectoren (gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ...),

· Relevante ervaring in de sector is een meerwaarde,

· Je bent flexibel, zowel naar job inhoud als naar werkuren (bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk).

Vereiste competenties:

· Goede, vlotte communicator: je bent contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Je hanteert een helder taalgebruik en hebt ervaring met presenteren.

· Vaardige organisator: je kan planmatig en efficiënt werken, je bent systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken opdelen in duidelijke werkpakketten en mijlpalen.

· Initiatiefnemer binnen een samenwerkende context: je werkt in een beperkt team aan concrete acties om samen doelstellingen te realiseren. Dit vergt initiatief, gedrevenheid en collegialiteit.

· Je werkt diplomatisch en discreet.

· Klantgericht: je streeft ernaar de noden en behoeften van de burgers en betrokken actoren op een adequate manier te achterhalen en vertaalt deze in een aanbod (dienstverlening).

· ICT-vaardigheden: je kan vlot overweg met de courante ICT programma’s.

Persoonlijke eigenschappen en attitudes:

· Zelfstandig en in team kunnen werken

· Stressbestendig en een doorzetter zijn

· Actieve belangstelling voor (eerstelijns)gezondheid- en welzijnszorg en de COVID-19-epidemie hebben

· Betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd zijn

· Openstaan voor verandering en vernieuwing

 

Jobgerelateerde competenties

 • Beslissingen van de regering, de verkozenen, ... toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen
  De uit te voeren projecten bepalen

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

 

· Je gaat aan de slag in een klein team dat op regelmatige basis terugkoppelt aan het dagelijks bestuur van de vzw.

· Je wordt in dienst genomen met een voltijds contract van bepaalde duur (minimum 6 maanden)

· Een evenwichtig loonpakket zoals vastgelegd in paritair comité 331 en extralegale voordelen.

· Een mooie work/lifebalans met mogelijkheid tot telewerk

· We gaan discreet om met je kandidatuurstelling.

Plaats tewerkstelling

EERSTELIJNZONE ZUIDOOSTRAND ANTWERP
Terlindenlaan 1 2650 EDEGEM