Evaluatie buurthuis

Buurthuis ‘De Gebuur’ bestaat 2 jaar, een mooie gelegenheid om de werking ervan onder de loep te nemen en te evalueren.
Jouw inbreng hierover is van groot belang en bepalend voor de toekomstige initiatieven die genomen 
worden. Wil je even de tijd nemen om de bevraging in te vullen? Dit kan via de website of via de papieren versie (af te halen in het gemeentehuis, OC De Witte Merel, OCMW-huis en uiteraard in het buurthuis zelf).