College van burgemeester en schepenen

De burgemeester en 4 schepenen maken deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente. In principe vergaderen zij wekelijks. De zittingen zijn gesloten dus er wordt geen publiek toegelaten.
Buiten de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak, heeft het college nog bevoegdheden die door de wet zijn opgedragen, zoals het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentewerken, de aanduiding van de rooilijnen, de afgifte van omgevingsvergunningen en het toezicht op het personeel.

Bekijk hier de besluitenlijsten tot en met juni 2021

Bekijk hier de besluitenlijsten vanaf 1 juli 2021.