Bekendmaking openbaar onderzoek - Vervoerregio Antwerpen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO ANTWERPEN

 

Van 31 oktober tot en met 29 december 2023

 

De vervoerregio Antwerpen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Antwerpen is samengesteld uit deze 32 gemeenten: Aartselaar, Antwerpen, Beveren, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 oktober 2023 tot en met 29 december 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Antwerpen inkijken:

 • Op www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-antwerpen
 • Op de websites van bovenvermelde gemeenten.
 • Bij de gemeentelijke dienst Omgeving op het gemeentehuis van Lint, Koning Albertstraat 41 te 2547 Lint. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website (www.lint.be)
  Voor inzage is een afspraak vereist. Gelieve hiervoor een afspraak te maken ofwel telefonisch 03 460 13 30 ofwel via de website (www.lint.be).
    

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 december 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Antwerpen op het mailadres beleid@vervoerregioantwerpen.be.
 • De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Omgeving) of digitaal (per e-mail naar omgeving@lint.be) aan het gemeentebestuur bezorgd.

Downloads

 • ontwerp-100-191_GVA_Antwerpen.pdf
  434,8 Kb