Katleen Gommers

Logopediepraktijk Katleen Gommers met specialisatie in

- leermoeilijkheden/stoornissen (lezen, spelling, rekenen)

- taalachterstand/stoornissen

- articulatieproblemen (fonetisch en fonologisch)

- OMFT (afwijkende mondgewoonten)

Welkom!