Marijke Aerts

Voor al uw redactiewerk: herschrijven van manuscripten, correctie drukproeven, testen van cd-roms, screening internetberichten. Ondersteuning van uw administratie.