naar inhoud

NATUURPUNT Land van Reyen

Natuurpunt Land van Reyen werd opgericht in 1993. De vereniging telt 205 leden-gezinnen in Lint (en is ook actief in Mortsel en Boechout-Vremde, totaal 1400 gezinnen). In Lint en omgeving beheren we o.a. het Babbelkroonbos en de Vlinderweide.

Door aankoop en beheer van waardevolle terreinen behoudt en herstelt Natuurpunt de natuurwaarden. Het beheer gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Op de Vlinderweide bouwden onze vrijwilligers in 2013 een groot insectenhotel voor solitaire bijen, en zorgen ze er voor gefaseerd maaibeheer.

Aan de hand van gedetailleerde natuurinventarisaties volgt Natuurpunt de evolutie van de biodiversiteit in onze regio.

In Lint begeleidt Natuurpunt de amfibieën veilig over de fietsostrade ter hoogte van het Bos van Marpingen tijdens de paddentrek. Iedereen is welkom een handje toe te steken. In 2014 werden 1167 amfibieën door vrijwilligers overgezet.

Tweemaandelijks (telkens eerste zaterdag van de pare maanden van 10 tot 12 uur) houden onze vrijwilligers een zwerfvuilactie langs de fietsostrade tussen de Veldstraat en de grens met Boechout én in het Bos van Marpingen.

Natuurpunt-vrijwilligers stippelden in Lint het Bos- en Beemdenpad uit dat de mooiste plekjes natuur, open ruimte en trage wegen verbindt tot een aangename natuurwandeling. Deze wandeling staat op de wandellussenkaart van Landschapspark Zuidrand.

Natuurpunt werkt nauw samen met lokale overheden (MiNaraad, GECORO, biodiversiteitscharter, enz.) aan het behoud en een betere beleefbaarheid van open ruimte en natuur, het verhogen van de lokale biodiversiteit (bv. door ecologischer beheer van openbaar groen) en een verbetering van het milieu in onze leefomgeving.

Natuurpunt is er voor alle inwoners. Iedereen kan zich aansluiten bij ons vrijwilligers-team. Onze vereniging organiseert ook wandelingen voor groepen in haar natuurgebieden.

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Natuurpunt-Land-van-Reyen/544416508923565

Flickr: https://www.flickr.com/photos/landvanreyen/sets/

Contactgegevens

website
www.landvanreyen.eu

Voorzitter

naam
Bert Andries
adres
Vremde
e-mail
e-mail
Terug naar verenigingengids
Vlinderweide in juli

Contact

naam
Marita Van der Gucht
adres
Kriekhof 302547 Lint
tel.
03 455 86 84
e-mail
e-mail