Gemeenteraad 
College van Burgemeester en Schepenen 
Gemeentesecretaris 
Financieel beheerder 
Adviesraden 
Commissie financiën en intergemeentelijke samenwerking 
Opdracht 
Gemeenteraadsleden 
Data vergaderingen en agenda  
Verslagen 
Opdracht 
Burgemeester 
Schepen 
Cultuurraad 
GROS 
Jeugdraad 
MINA 
Schoolraad GBS 
Seniorenraad 
Sportraad 
GECORO 
Data vergaderingen en agenda  
Bestuur 
Diensten 
OCMW-raad 
Bijzonder comité 
OCMW-huis 
Woon- en zorgcentrum 
Service Flats 
DC De Schakel 
Gemeentehuis 
Ontmoetingscentrum De Witte Merel 
Bibliotheek 
Jeugddienst 
Buitenschoolse kinderopvang 
Gemeentelijke Basisschool 
Dienst Uitvoeringswerken 
Sportdienst 
Burgerzaken 
Milieudienst 
Technische dienst - openbare werken 
Technische dienst - Ruimtelijke ordening 
Huisvesting 
Secretariaat 
Financieel beheerder - Financiële dienst 
Informatiedienst 
Leven en welzijn 
Onderwijs en vorming  
Vrije tijd 
Wonen en bouwen 
Economie en werk 
Mobiel zijn 
Reglementen/Belastingen 
Levenscyclus 
Gezondheid 
Erediensten 
Rijks- en overheidsdiensten 
Andere diensten 
Naar school in Lint 
Vorming 
Bibliotheek 
Cultuur/OC De Witte Merel 
Bibliotheek 
Sport 
Wonen in Lint 
Bouwen in Lint 
Nutsvoorzieningen 
Milieu & Groen 
Afval 
Ondernemen 
Nieuwsoverzicht 
Nieuws - archief 
Geschiedenis 
Gemeentelijk wapenschild 
Bevolkingscijfers 
Verklaring straatnamen 
Foto's uit de oude doos 
Situering 
[Home]     [Terug] [Zoek]
    [Contact] [Melding]   [Print] [Actueel] [Stratenplan] versie voor blinden & slechtzienden
 
Kermis
 

Elk jaar zijn er in Lint 2 kermissen :

§         de eerste zondag na O.H.Hemelvaart.

§         de eerste zondag na 8 septemberDinsdag na de september-kermis kan je de jaarmarkt bezoeken (tussen 10 en 15 uur). 
  • Verschillende standhouders prijzen hun waren aan.
  • De mooiste paarden en pony's dingen mee naar de eerste prijs
  • Sfeer verzekerd door leuke optredens


Informatiedienst


gemeentehuis
Koning Albertstraat 41
2547 Lint
03 460 13 46
03 454 54 67
info@lint.be

diensthoofd: Myriam PetersAanverwante thema's


Wonen in Lint


 
Disclaimer - ©Lint/LCP nv

Gemeentebestuur - Koning Albertstraat 41 - 2547 Lint - 03 460 13 30 - info@lint.be

Gemeentebestuur
OCMW
Diensten
Leven in Lint
Digitaal Loket
Actualiteit
Activiteitenkalender
Lintse verenigingen
Over Lint
Lintse bedrijven
Lintse vrije beroepen
Fotoalbum
Nieuwsbrief voor verenigingen
einde hoofdmenu